O NAS

  Kilka słów o entuzjastach lotnictwa tworzących fundację

  logo fundacji

  NASZE CELE

  Naszym głównym celem jest promocja i popularyzacja historii lotnictwa wojskowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku garnizonu lotniczego w Mińsku Mazowieckim. Realizację tego celu zamierzamy wdrażać przede wszystkim poprzez rekonstrukcję sprzętu lotniczego, przywracanie go do stanu lotnego, a następnie utrzymywanie w sprawności, tak, aby kolejne pokolenia mogły podziwiać go zarówno na ziemi, jak i na niebie.

  Szczegółowe cele zawarte w Statucie Fundacji

  • Krzewienie wiedzy o lotnictwie, w tym o jego historii i tradycjach, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć 303 Dywizjonu Myśliwskiego – Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki oraz spadkobierców historii i tradycji Dywizjonu, tj. 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”, 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego oraz 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego;

  • Integrowanie społeczeństwa ze środowiskami lotniczymi, zwłaszcza Polskimi Siłami Powietrznymi;

  • Wspieranie wszelkich działań na rzecz lotnictwa, w tym jednostek Sił Powietrznych oraz służby wojskowej;

  • Prowadzenie, inspirowanie i wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do pozyskiwania oraz ochrony zabytków polskiego lotnictwa, a także ochrony miejsc pamięci związanych z lotnictwem;

  • Propagowanie idei awiacji poprzez organizowanie prezentacji oraz teoretycznych i praktycznych szkoleń na ziemi i w powietrzu, w szczególności dla młodzieży zamierzającej służyć w Siłach Powietrznych;

  • Popularyzacja i rozwój sportów lotniczych;

  • Kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży;

  • Pomoc emerytom i rencistom wojskowym, a szczególności byłym żołnierzom Sił Powietrznych;

  • Pomoc rodzinom i sierotom po żołnierzach zawodowych, a w szczególności po byłych żołnierzach Sił Powietrznych;

  • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów

  • Przygotowywanie i prowadzenie programów tematycznych w zakresie realizacji swoich celów;

  • Działalność promocyjną, edukacyjną, wydawniczą, naukową i badawczą;

  • Organizowanie imprez lotniczych, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, wykładów i sympozjów oraz spotkań środowiskowych poruszających cele Fundacji;

  • Gromadzenie i zabezpieczanie pamiątek i eksponatów;

  • Pozyskiwanie, odrestaurowywanie i przywracanie do stanu lotnego wycofanego z użycia sprzętu lotniczego;

  • Współpracę z jednostkami podległymi Ministrowi Obrony Narodowej, ośrodkami lotniczymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

  • Wspomaganie w przygotowywaniu do życia w cywilu oraz funkcjonowaniu na rynku pracy, w tym rekonwersji i przekwalifikowywaniu do nowego zawodu;

  Władze Fundacji

  System reklamy Test

  © 2017 Fundacja spadkobierców tradycji Dywizjonu 303. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Please publish modules in offcanvas position.